Πατήστε στη δεξιά στήλη, στα εξώφυλλα, για να διαβάστε τo κάθε τεύχος ξεχωριστά.

Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί όλα τα άρθρα και πολύ περισσότερο τα άρθρα του αείμνηστου «Δισολύμπιου»

που ήταν γραμμένα σε πολυτονικό.

Άνοιξη

Ανθολογεί περίτεχνα η φύση ιδιοχείρως της εποχής τους στίχους, τρυφερούς αναπαιστικούς πλέκοντας και είρωνες ιαμβικούς επιτρέποντας.

Συνεπής ο χρόνος και σύνθετος.