Πατήστε στη δεξιά στήλη, στα εξώφυλλα, για να διαβάστε τo κάθε τεύχος ξεχωριστά.

Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί όλα τα άρθρα και πολύ περισσότερο τα άρθρα του αείμνηστου «Δισολύμπιου»

που ήταν γραμμένα σε πολυτονικό.

«Εμείς χρειαζόμαστε τη φύση κι όχι η φύση εμάς»

Διακήρυξη της περιβαλλοντικής κίνησης "ΚΡΟΥΣΙΔΑ ΓΗ"
Μια ομάδα πρωτοβουλίας αποφασίσαμε τη δημιουργία περιβαλλοντικής κίνησης στους τέσσερις όμορους δήμους της ΝΑ πλευράς του Νομού Θεσσαλονίκης, της Επανομής, της Μηχανιώνας, του Θερμαϊκού και της Μίκρας, με την επωνυμία « Κρουσίδα Γη ».
Η αδιάσπαρτη ενότητα του φυσικού αλλά και δομημένου περιβάλλοντος αντικατοπτρίζεται στην αδιάσπαστη ενότητα που παρουσιάζουν τα ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα της κάθε περιοχής.
Στη δική μας περιοχή ο ρυπασμένος Θερμαϊκός κόλπος μαζί με την έξοδό του προς το Αιγαίο, οι αλυκές του Αγγελοχωρίου και η σκάλα της Ν. Μηχανιώνας, οι παραλίες της Επανομής και ο υδροβιότοπός της, ο σκουπιδότοπος στους Ταγαράδες, η εξάντληση των υδροφόρων οριζόντων όλης της περιοχής και η υφαλμύρωση του πόσιμου νερού της, η ραγδαία και άναρχη οικιστική ανάπτυξη σε όλα τα διαμερίσματα των παραπάνω Δήμων είναι λίγα μόνο δείγματα των πάμπολλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπονομεύουν την ποιότητα ζωής μας και που επιβάλλουν τη συσπείρωσή μας για την απο κοινού αντιμετώπισή τους.
Κι αν ακόμη είχαμε να κάνουμε με την καλύτερη κυβερνητική εξουσία, κι αν ακόμα είχανε θεσπιστεί οι καλύτερες ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, κι αν ακόμα η κρατική επιτήρηση για την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων ήταν η πληρέστερη, πάλι τα κενά για τα τόσο ζωτικά θέματα θα ήταν τόσα πολλά, ώστε να επιβάλλεται ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση, πολύ περισσότερο βέβαια όταν έχουμε να κάνουμε με ασαφείς κυβερνητικές προθέσεις, με ανεπαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις και ανυπαρξία κάθε επιτήρησης εφαρμογής τους.
Πέφτει λοιπόν σε μας η κύρια ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής μας, που είναι μεταξύ τους αδιάσπαστα συνδεδεμένα.
Αν επομένως θέλουμε να προστατέψουμε τη ζωή μας, πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον μας, κι αν θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον πρέπει να διαθέσουμε μέρος απο τη ζωή μας, να αναλάβουμε ενεργό δράση, να ενεργοποιηθούμε, να διαμορφώσουμε οικολογική συνείδηση και να ευαισθητοποιηθούμε όλοι απέναντι στα οικολογικά προβλήματα που απειλούν ακόμα και την ίδια την ύπαρξή μας.
Καλούμε λοπόν όλους τους κατοίκους των παραπάνω Δήμων, που έχουν τη διάθεση να πλαισιώσουν την περιβαλλοντική κίνηση της περιοχής και να στηρίξουν με τη δράση τους τον αγώνα μας, να γραφούν μέλη στην : περιβαλλοντική κίνηση “KΡΟΥΣΙΔΑ ΓΗ”
To Δ.Σ.